Why

‘Ik doe er niet toe! Ik hoor er niet bij. Hoeveel mensen hebben dit gevoel? Hoeveel van dit soort groepen bestaan er eigenlijk? vriendenlegioen-kneeling-manKansloze jongeren, ouderen, vluchtelingen of moderne dropouts. Ze horen er niet meer bij en doen er niet meer toe. Tenminste, dat denken ze. Eenzaamheid, geen vrienden, verveling, veel negatieve feedback, gepest worden, onderpresteren en angst om te falen. Een rijke voedingsbodem voor radicalisering, terrorisme en criminaliteit.

Het vriendenlegioen maakt korte metten met deze stelling. Het legioen biedt deze groep en iedereen die de guts heeft er bij te horen, een stevige training! Het doel hiervan is dat de legionairs hierna deelnemen aan een vredeskorps. Omdenken! Niet wegzakken in angst voor terrorisme, angst voor vluchtelingen, angst voor criminaliteit maar bouwen op talenten, bouwen op relaties, bouwen op een nieuw fundament van echte vriendschappen.

Vriendenlegioen.logovriendenlegioen als wapen in het voorkomen van radicalisering, daderschap en slachtofferschap. Een gewaagd avontuur om kansarme jongeren, dropouts en vluchtelingen een alternatief te bieden. Een vriendenlegioen dat meewerkt aan het herstel van de vrede en de opbouw dichtbij of ver weg.