Focus

Omdenken! Niet wegzakken in angst voor terrorisme, angst voor vluchtelingen, angst voor criminaliteit maar bouwen op talenten, bouwen op relaties, bouwen op een nieuw fundament van echte vriendschappen.

Het voorkomen van dader en slachtofferschap geeft een belangrijke focus aan wat we doen. Het vriendenlegioen biedt een alternatief op drie terreinen:

Friends.Legion.logo

(1) Hij vindt er vriendschappen, hij bouwt er zijn netwerk op en hij leeft in solidariteit met zijn groepsgenoten;

(2) Hij vindt er praktische voordelen, zoals mogelijkheden en kansen die hij nergens anders krijgt, het gebruik van faciliteiten, voertuigen, dieren en andere materiële voordelen;

(3) Hij levert een bijdrage aan de strijd voor zijn idealen.

Gedurende de trainingen en missies ontstaan er nieuwe bindingen met mensen die hem van geweld, crimineel handelen en extremisme afhouden.

Hij polijst zijn talenten  en wordt gewild op de arbeidsmarkt. Rolmodellen binnen het internationale netwerk van het vriendenlegioen overtuigen hem van een  tolerante en sociaal aanvaardbare levenshouding met een missie.